Realizacja środowiskowego projektu edukacyjnego “Wokół Okrągłego Stołu” w ZSP w Koniecpolu dobiega końca

Już jutro, 30 kwietnia 2014r kończy się czas przewidziany na realizację projektu edukacyjnego w ramach konkursu “2014! Młodzi do Wolności” pod patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.

W tym miejscu chciałbym pożegnać się, ze wszystkimi, którzy śledzili konkursowego bloga. Mam nadzieję, że informacje na nim zawarte poszerzyły Waszą wiedzę na temat najnowszej historii Polski. Dziękuję za wszelkie pochwały, opinie, uwagi, pomysły i spostrzeżenia. Pamiętajcie –młodzi ludzie, niezależnie od  przekonań politycznych czy zapatrywań historycznych, musimy być wdzięczni ludziom pokolenia Okrągłego Stołu – członkom demokratycznej opozycji, Solidarności, uczestnikom obrad Okrągłego Stołu, za to, że nie wahali się walczyć o wolność do końca. Na zawsze pozostaną dla nas drogowskazem jak być niezachwianym w myślach, ideach, czynach. Jak być wiernym swoim postanowieniach, aż do końca, aż do zwycięstwa.

Dziękuję uczniom mojej szkoły za udział we wszystkich działaniach, dyrekcji i wychowawcy za wsparcie, zrozumienie i pomoc, a nauczycielowi WOS-u za cierpliwe kierowanie moją osobą.

Te cztery długie miesiące na pewno nie były czasem zmarnowanym. Wiedzy, zwłaszcza historycznej nigdy nie jest za dużo!

Do zobaczenia na uroczystej akademii w dniu 4 czerwca 2014 – w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce od zakończenia II wojny światowej.

Pozdrawiam

Dominik Majczak

Literatura wykorzystana w trakcie pracy nad realizacją projektu

W trakcie przygotowywania kolejnych projektowych działań posługiwałem się szeroko pojętą literaturą historyczn0 – polityczną dotyczącą lat 80 XX wieku, przemian ustrojowych, zagadnień politycznych i gospodarczych. Zwracałem również uwagę na ówczesne postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej.  Z dużej liczby przeczytanych przeze mnie pozycji należy tu wymienić:

– W. Pronobis “Świat i Polska w XX wieku”

– S. Roszak, J. Kłaczkow “Poznać przeszłość. Wiek XX” – podręcznik

–  A. Dudek “Pierwsze lata III Rzeczpospolitej”

– A. Dudek, P. Śpiewak ” Polska 1989–2009. Ilustrowany komentarz historyczny”

– W. Roszkowski “Historia Polski 1914 – 2001”

– Teka informacyjna IPN “Z Solidarnością do wolności”

– broszura ośrodka KARTA “1989. Koniec systemu”

– cykl gazet z cyklu “Mówią Wieki”

– zeszyty “Historia Polski”

Książki i inne wydawnictwa bardzo ułatwiały pracę oraz pomagały wyjaśniać niektóre sprawy czy kwestie w sposób jasny i klarowny. Poszerzyły również moją osobistą wiedzę na ten temat.

Pozdrawiam

Dominik Majczak

 

Podsumowanie realizacji projektu edukacyjnego “Wokół Okrągłego Stołu” w ZSP w Koniecpolu

Czteromiesięczna praca w konkursie 2014! Młodzi do Wolności, a co za tym idzie realizacja przeze mnie projektu edukacyjnego powoli dobiega końca. Pora więc na kilka słów podsumowania i konkluzji na ten temat.

W okresie od grudnia do kwietnia 2014 w ZSP w Koniecpolu miało miejsce wiele inicjatyw związanych z ćwierćwieczem demokracji w Polsce.

1.Na samym początku – w styczniu przeprowadziłem ankiety nt. przełomu politycznego w naszym kraju w roku 1989. Rozwiązywali je uczniowie klas maturalnych i pierwszym. Chciałem w ten sposób porównać wiedzę o tych wydarzeniach wśród najstarszego i najmłodszego rocznika naszej szkoły. Działanie to miało również na celu ukierunkowanie moich dalszych projektowych działań.

2. Postarałem się również o poinformowanie szerokiej opinii publicznej o moich działaniach związanych z udziałem w konkursie. W tym celu zredagowałem artykuły tematyczne do lokalnej prasy, które zamieściłem w “Gazecie Koniecpolskiej”, “Częstochowskich Wieściach Powiatowych”, stronie internetowej naszej szkoły oraz w szkolnym czasopiśmie młodzieżowym “Teraz My”.

3. W lutym przygotowałem, powiesiłem i ustawiłem na korytarzu przy wejściu do szkoły ścienną gazetkę zawierającą najważniejsze informacje na temat roku 1989 (wydarzenia, postacie, opinie, fotografie, reakcje społeczne itp.) Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem wśród uczniów, nauczycieli i gości odwiedzających ZSP.

4.Przez cały luty odbywałem spotkania z uczniami prawie wszystkich klas mojej szkoły i w ramach godzin wychowawczych prowadziłem prelekcje na temat odzyskiwania wolności. Posługiwałem się przy tym specjalnie przygotowaną prezentacją multimedialną oraz ulotkami. W sposób prosty i konkretny wyjaśniałem najważniejsze zagadnienia najnowszej historii Polski.

5. W tym samym miesiącu odbyłem również spotkania z Komisją Edukacji Rady Miasta i Gminy Koniecpol, a także społecznością szkolną Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu. Wszędzie byłem słuchany z uwaga i zainteresowaniem oraz zmuszony do odpowiedzi na wiele pytań.

6. 28 lutego w ZSP w Koniecpolu miał miejsce Szkolny Konkurs Wiedzy o Okrągłym Stole. Miał on charakter pisemny i składał się z 20 zadań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności. Konkurs wygrał Wojciech Zygoń, II miejsce zajęła Kinga Kawałek, a III Paweł Marczak. Arkusz konkursowy miał charakter autorski i został ułożony przeze mnie.

7. 13 marca odbyła się prelekcja filmu A. Wajdy “Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas III LO. Była to okazja do przypomnienia sobie sylwetki Lecha Wałęsy – założyciela Solidarności, pierwszego prezydenta RP, bez którego nie było by wolnej Polski.

8. 20 marca w ramach realizacji projektu edukacyjnego zorganizowałem debatę na temat 25 – lecia wolności i demokracji w Polsce.  W rozmowach uczestniczyła Dyrekcja ZSP, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, nauczyciele WOS -u, przedstawiciele SU i inni chętni uczniowie. Razem 35 osób.

9.Ostatnim działaniem projektu stała się krótka akademia o Janie Pawle II, podczas której ukazałem rolę Ojca Świętego w procesie obalania systemu komunistycznego w Europie Wschodniej. Miało ono szczególny sens w kontekście zbliżającej się kanonizacji Karola Wojtyły, zwłaszcza,ze ten aspekt jego papieskiej działalności jest mało znany.

Podsumowując – uważam iż w trakcie tych 4 miesięcy każdy chętny mógł znaleźć coś dla siebie wśród realizowanych przeze mnie pomysłów. Czas ten nie był więc czasem zmarnowanym a wiedza zdobyta w tym okresie przeze mnie i innych na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Pozdrawiam.

Dominik Majczak

Jan Paweł II – Człowiek, który obalił komunizm

9 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnzajalnych w Koniecpolu miał miejsce uroczysty apel upamiętniający 9. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

Akademia składała się z krótkiego montażu słowno – muzycznego, do którego dodano kilka krótkich wspomnieniowych filmów. Na koniec spotkania wszyscy zebrani odśpiewali “Barkę” – ulubioną pieśń Naszego Papieża. W nastrojach zebranych dało się wyczuć wielkie oczekiwanie na dzień kanonizacji Karola Wojtyły.

Przy okazji apelu przedstawiłem sylwetkę Ojca Świętego w nieco inny sposób. Mianowicie ukazałem Jana Pawła II jako człowieka, dzięki któremu w 1989 roku upadła ideologia komunistyczna. Przyczyniło się to w ogromnie do wejścia Polski na drogę wolności i suwerenności, którą kroczy już ćwierć wieku.

Dla wielu z uczniów ten fakt życiorysu wielkiego Polaka albo nie był znany wcale, albo bardzo słabo. Cieszyłem się, że mogłem poprawić wiedzę moich koleżanek i kolegów z zakresu trudnej historii współczesnej świata i naszego kraju.

Pozdrawiam

Dominik Majczak

25 – lecie Wolności – debata o Okrągłym Stole

20 marca 2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu została zorganizowana szkolna debata dotycząca 25 – lecia obrad Okrągłego Stołu oraz wartości zasad demokracji w Polsce po ćwierćwieczu obowiązywania tego systemu w naszym kraju.

W rozmowach uczestniczyła dyrekcja Zespołu Szkół, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koniecpolu, nauczyciele, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele wszystkich klas liceum oraz technikum oraz wszyscy chętni uczniowie – ogółem 35 osób.

Podczas półtora godzinnego spotkania goście dyskutowali w oparciu o przygotowany zestaw 15 pytań, dotyczących różnych aspektów polskiej drogi do Wolności. Pytania zostały podzielone na trzy serie, z których każda liczyła  po pięć pytań. Każda tura zakończyła się dyskusją i zapisaniem najbardziej ciekawych , konstruktywnych wniosków.

W trakcie dyskusji publiczność miała okazję obejrzeć dwie prezentacje multimedialne: o postaci Lecha Wałęsy oraz o samych obradach okrągłego stołu z zaznaczeniem ich wpływu na późniejsze losy Polski

Uczniowie oraz zaproszeni goście bardzo chętnie zabierali głos, wnosząc do rozmów wiele ciekawych uwag, spostrzeżeń i zaskakujących pomysłów. Ogółem debata przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze.

Pozdrawiam

Dominik Majczak

 

 

 

Pokaz filmu “Wałęsa. Człowiek z nadziei”

13 marca 2014 w ramach realizacji projektu edukacyjnego “Wokół Okrągłego Stołu” zorganizowałem pokaz filmu “Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Główne role – Lecha i Danuty Wałęsów, zagrali z kolei Robert Więckiewicz i Agnieszka Grochowska.

W pokazie uczestniczyli maturzyści  – czniowie klas IIIB i IIIC liceum ogólnokształcącego.

Trwającą nieco ponad 120 minut prelekcję poprzedził mój autorski referat przedstawiający sylwetkę Lecha Wałęsy, jego rolę w trakcie protestów na Wybrzeżu w 1970 i 1980r, okoliczności i miejsce internowania w grudniu 1981, otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla, przyjaźń z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, wybór na pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz kalendarium kadencji 1990-1995. Na sam koniec podałem informację o współczesnej aktywności byłego prezydenta m.in. wymieniłem fakt istnienia fundacji im Lecha Wałęsy.

W trakcie seansu w sali panowała idealna cisza, uczniowie byli pod wrażeniem gry aktorskiej i ciekawego scenariusza filmu.

Pozdrawiam

Dominik Majczak

Jak to na konkursie było….

Zgodnie z odpowiedzią konkurs dotyczący przemian ustrojowych w Polsce w 1989 roku rozpoczął się dokładnie o godzinie 10:00. Punktualnie stawili się również jego uczestnicy. Na początku Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący nauczyciel WOS-u p. Robert Pośpiech, zastępca nauczyciel historii p. Mirosław Gałwiaczek oraz ja jako członek, krótko przypomniała zasady testu i surowo przestrzegła przed ściąganiem.

Przygotowany arkusz wymagał od uczniów zaznaczenia lub wpisania prawidłowej odpowiedzi, ułożenia zdarzeń w porządku chronologicznym, rozpoznania osób i miejsc ukazanych na ilustracjach, a także udzielenia krótkiej odpowiedzi na pytanie opisowe. Konkursowicze zgodnie stwierdzili, iż test nie należał do łatwych.

Po upływie 30 minut członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej przystąpili do sprawdzania prac. Za jego całkowite poprawne rozwiązanie można było otrzymać 49 punktów.

Miejsce pierwsze z wynikiem 32 punktów zajął uczeń klasy I b/c LO Wojciech Zygoń. Aby rozdysponować pozostałe dwie lokaty,Komisja została zmuszona do przeprowadzenia dogrywki, polegającej na ustnej odpowiedzi na zadane pytania. Ostatecznie miejsce drugie zdobyła Kinga Kawałek z klasy IIc, a na ostatnim stopniu podium uplasował się Paweł Marczak z klasy IIIc.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się o godzinie 11:30. Zwycięzcy wyglądali na zadowolonych i dumnych z siebie. Mnie zaś bardzo cieszy ich ogromna wiedza na konkursowy temat. Oby tak dalej!

Pozdrawiam,

Dominik Majczak

Szkolny Konkurs Wiedzy “Wokół Okrągłego Stołu”

W poniedziałek 24 lutego przy pomocy szkolnego radiowęzła oraz wydrukowanych plakatów ogłosiłem wśród uczniów Szkolny Konkurs Wiedzy “Wokół Okrągłego Stołu”, którego tematyką będzie polska droga do demokracji i wolności w 1989r. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu.

Termin zapisywania się chętnych  upłynął właśnie dzisiaj. Ostatecznie na liście figuruje sześć osób, ze wszystkich typów szkół wchodzących w skład ZSP w Koniecpolu: liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Konkurs odbędzie się 28 lutego o godzinie 10:00 i będzie trwał 30 minut. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody książkowe a na tych, którzy zajmą miejsca od czwartego do szóstego pamiątkowe dyplomy. Niech zwycięży najlepszy!

Fotorelacja z przebiegu konkursu oczywiście znajdzie się na moim blogu. Poniżej zamieszczam treść plakatu informującego o konkursie:

Uwaga konkurs

W ramach realizacji projektu edukacyjnego ”Wokół Okrągłego Stołu” ogłaszamy Szkolny Konkurs Wiedzy o przemianach ustrojowych w Polsce w 1989r. Konkurs będzie miał formę pisemnego testu i odbędzie się 28 lutego br. o godzinie 1000

Wszystkich chętnych prosimy o zapisywanie się na listę u Dominika Majczaka do 27 lutego 2014r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

·         Tematykę, termin i przebieg obrad okrągłego stołu,

·         Wypracowane postanowienia,

·         Okoliczności wyboru pierwszego prezydenta PRL,

·         Powołanie i skład rządu Tadeusza Mazowieckiego,

·         Znajomość terminów historycznych i dat,

·         Znajomość czołowych polityków tego okresu,

                                                           Zapraszamy do udziału

Pozdrawiam,

Dominik Majczak

Wizyta w Zespole Szkół nr 1 w Koniecpolu

21 lutego 2014r na zaproszenie nauczyciela historii w Zespole Szkół nr 1 w Koniecpolu poprowadziłem w tejże szkole pogadankę o wydarzeniach roku 1989 w Polsce. Słuchaczami prelekcji byli uczniowie klas: VI szkoły podstawowej, a także II i III gimnazjum.

Na samym początku przybliżyłem uczniom założenia konkursu 2014! Młodzi dla Wolności oraz wyjaśniłem różnice pomiędzy systemem totalitarnym a demokracją.

Następnie omówiłem specjalnie przygotowaną prezentację multimedialną (dostosowaną do wieku odbiorców) oraz rozdałem ulotki. Na zakończenie zachęciłem zainteresowanych do odwiedzenia konkursowego bloga.

Uczniowie z żywym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach, zadając dużo pytań i wyrażając osobiste opinie. Wiedza niektórych z nich, znacznie wykraczała poza obowiązujący program nauczania historii.

 

 

Spotkanie z Komisją Edukacji Rady Miasta i Gminy Koniecpol

Realizacja zadań związanych z projektem odbija się szerokim echem  w najbliższej okolicy, co mnie bardzo cieszy.

Również 20 lutego zostałem zaproszony przez przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miasta i Gminy Koniecpol, na jej posiedzenie.

Na początku zapoznałem członków gremium z dotychczasową realizacją zadań związanych z realizacją projektu edukacyjnego, prezentując stronę swojego konkursowego bloga. Potem przeprowadziłem krótką prelekcję o okolicznościach przemian ustrojowych w naszym kraju, poruszając przy tym kwestię pierwszych wyborów samorządowych.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i trwało około godziny.